Evaluare si testare psihologica

Evaluare si testare psihologica - Maria Comaneanu

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ implică integrarea, interpretarea și analizarea informaţiilor din multiple surse (de ex. observaţia, anamneza – fișa de cunoaștere a clientului, antecedente personale şi medicale, conversaţia, interviul, testele: verbale şi nonverbale, psihometrice și proiective, analiza produselor activităţii, descrierea simptomelor şi problemelor actuale - de către subiectul investigat sau alte persoane din anturajul apropiat precum şi informaţii colaterale (interviuri cu persoana evaluată sau alte persoane despre persoana evaluată).

Scopul evaluării psihologice este în final, evaluarea felului în care functionează o persoană, caracteristicile și mecanismele psihologice ale acesteia (profilul de personalitate).
Prin urmare, în funcție de scopul ei, evaluarea psihologică este planificată și organizată de către psiholog sau/și psihoterapeut: vor fi utilizate metode, instrumente precum testele psihologice și uneori aparatură specifică).

De aceea, EVALUAREA PSIHOLOGICĂ este altceva decât TESTAREA PSIHOLOGICĂ.
Testarea psihologică este folosită de toți psihologii care realizează o formă de testare atunci când furnizează servicii către clienţii sau pacienţii lor, folosind, de exemplu, de la simple liste de verificare pentru a evalua unele trăsături sau simptome până la cel puțin un test psihologic.
Testarea psihologică constituie procesul de administrare, cotare și interpretare a rezultatelor unui test psihologic. Include, deci, doar testul psihologic ca instrument de evaluare.

Prin urmare, Evaluarea Psihologică care are la bază printre instrumentele de evaluare și Testele Psihologice se soldează la final cu următoarele tipuri de documente:

- AVIZ PSIHOLOGIC
- CONCLUZII PSIHOLOGICE
- PROFIL PSIHOLOGIC
- RAPORT DE EVALUARE COMPLEXĂ PSIHOLOGICĂ

AVIZUL PSIHOLOGIC este un document format A5, care va avea semnatura si parafa psihologului cu insemnele domeniului psihologic in care se face evaluarea (psihologie clinica, psihologia muncii si organizationala, psihologia aplicata in secuitate si aparare nationala, psihologie scolara, educationala si vocationala, psihopedagogie speciala), semnatura si parafa formei juridice sub care psihologul evaluator isi desfasoara activitatea ( cabinet individual de psihologie, cabinete asociate de psihologie, societate civila de psihologie si care va avea in mod obligatoriu un timbru psihologic eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

care reprezintă rezultatul evaluării psihologice cu teste psihologice autorizate de Colegiul Psihologilor din România, pe care psihologul le-a aplicat cu drept de licență. Ân acest document se specifică admisibilitatea sau inadmisibilitatea, aptitudinea sau inaptitudinea de a exercita o anumită activitate profesională, de a folosi sau nu o armă (se va specifica dacă este sau nu letală), de a deveni sau nu conducîtor auto și pentru ce categorie auto, de a avea sau nu acces într-o anumită școală, instituție ș.a.

Cabinetul nostru psihologic are dreptul de eliberare a următoarelor tipuri de avize psihologice, în concordanță cu drepturile de liberă practică, competențele deținute, testele psihologice autorizate și cu licență:
AVIZUL PSIHOLOGIC SE ELIBEREAZA PE LOC SI DUREAZA INTRE 90-120 MIN., IN FUNCTIE DE TIPUL EVALUARII PSIHOLOGICE.

×

Test titlu